เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  ไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ณ สำนักสหปฏิบัติ (ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ) ริมเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการส่วนพระองค์

ในโอกาสนี้ขาไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองด้วย ขณะที่ช่วงค่ำเดินทางกลับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ก็ได้ทำหน้าที่ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายพระองค์อีกด้วยเช่นกัน

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง

เป็นภาพที่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต้องยิ้มไปตามๆ กัน เมื่อเห็นความน่ารักของทั้งสองพระองค์ อย่างไรก็ตามบรรดานักเสี่ยงโชคที่พบเห็น ต่างไม่พลาดที่จะนำ เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง มาลุ้นโชคในงวด 16 เม.ย. 64

ซึ่งเลขป้ายทะเบียน คือ ร.ย.ล. 1952 โดยจับเข้าคู่ได้เลข 2 ตัว 3 ตัว ดังนี้ 19 – 15 – 12 – 95 – 92 – 52 – 195 – 192 – 152 – 952 – 951 เป็นต้น