เมื่อไม่นานมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจน สำหรับช่วยเหลือชาวอินเดีย

หลังจากที่ประเทศอินเดียมีผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางกองทัพอากาศได้จัดเที่ยวบินพิเศษลำเลียงแบบที่ 19 (A 340 – 500) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อขนย้ายสิ่งของไปยังสถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

เลขเครื่องบินช่วยอินเดีย

โดยสิ่งของที่นำมาช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อโควิด ประกอบไปด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน 70 เครื่อง ถังออกซิเจน 300 ถัง และอุปกรณ์ควบคุมปริมาณออกซิเจน 200 ชุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มคนรักตัวเลขทราบข่าว ก็ไม่รอช้าตามส่องเลขเครื่องบินช่วยอินเดียลำนี้ มีหมายเลขคือ 60203 จนตอนนี้กลายเป็นเลขดังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่างแห่ซื้อเลขเครื่องบินพระราชทานจนเกลี้ยงหมดทุกแผง หวังได้โชคกันในงวดที่จะถึงนี้

สรุป “เลขเครื่องบินช่วยอินเดีย 16/5/64” ตามเนื้อข่าว

  • เลขเที่ยวบินพิเศษลำเลียงแบบที่ 19 (A 340 – 500)
  • เลขเครื่องบินพระราชทาน 60203